Velkommen til Them GF


Kalender


Generalforsamling

onsdag d. 30. januar kl. 19.00

Generalforsamling 2019

Kære medlemmer af Them GF,

Hovedbestyrelsen indkalder hermed ifølge vedtægterne til generalforsamling i Them GF onsdag d. 30. januar 2019 kl. 19.00 i klublokalet i Themhallerne.

Dagsorden ifølge vedtægterne:


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

5. Valg af formand, vælges i lige år

6. Valg af yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer, vælges i ulige år

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen, 2 suppleanter vælges for 1 år.

8. Valg af afdelingsudvalg, til hvert udvalg vælges 5 medlemmer, 2 i lige år og 3 i ulige år.

9. Valg af 2 suppleanter til hvert afdelingsudvalg, vælges for 1 år.

10. Valg af fanebærer.

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, vælges for 1 år.

12. Eventuelt, der kan ikke foretages afstemninger under eventuelt.

Hvor andet ikke er angivet gælder valgene for 2 år. Genvalg kan finde sted.

Endelig dagsorden vil fremgå på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Jeppe Bredvig Hansen
Formand Them GF

Årets Them GF'er 2018

Prisen som Årets Them GFer uddeles til en person som igennem en årrække har gjort en ekstraordinær indsats for klubben og dens medlemmer.


Indstillinger til Årets Them GFer skal sendes skriftligt til formanden per e-mail: formandthemgf@gmail.com. Seneste frist for indstilling er fredag d. 8. februar 2019.


Them GF Forretningsudvalg vælger ud fra de indsendte indstillinger Årets Them GFer 2018

Årets Them GFer kåres officielt til årets Træner- & Lederfest lørdag d. 23. februar 2019.

Tak til vores sponsorer

Them GF siger tak vores sponsorer på vores nye spillersæt til vores Håndbold Herrer:
- Christians Anlæg

- Tal & Tanker 

Tak til vores sponsorer

Them GF siger tak til vores sponsorer på vores nye trænerdragt til Gymnastik og Håndbold:
- Vin Specialisten Silkeborg
- Handelsbanken
- Them VVS

Du kan hjælpe på andre måder end at være træner…

I Them GF vil vi gerne gøre det frivillige arbejde til en overskuelig opgave man ønsker at deltage i. Vi vil ikke bede om en lillefinger og så tage hele armen. Derfor søger vi frivillige til specifikke opgaver og kun det. 


Kunne du være interesseret i en af nedenstående områder, så kontakt formand Jeppe Bredvig Hansen på e-mail: formandthemgf@gmail.com eller på mobil: 20 73 52 82.


Målet er, at jo flere personer vi deles om opgaverne, jo sjovere bliver det frivillige arbejde.

Fotograf
Vi søger en fotograf der kan hjælpe med at tage billeder til officielle Them GF arrangementer som Brag på Banerne, Brag i Hallen, Gymnastikopvisning, Sponsorcykelløb o.lign. til brug på hjemmesiden og Facebook. Fotografen vil kun skulle tage billeder, efterfølgende vil andre ansvarlige tage over med upload på hjemmeside og Facebook.

Journalist
Vi søger en person er vil stå for at skrive artikler omkring Them GF til tryk i lokalavisen og til brug på hjemmesiden. Typisk vil der skulle skrives en artikel i forbindelse med større Them GF arrangementer.
 

Vicevært
Vi søger en person, der ønsker at hjælpe til efter behov med diverse opgaver omkring vores udendørs faciliteter. Det drejer sig om at feje og fjerne ukrudt omkring klublokalet og multibanen, pumpe bolde i fodboldrummet, diverse malearbejde bl.a. fodboldskuret m.m. Der kan i fremtiden eventuelt også være tale om at skulle slå græs på fodboldbanerne med havetraktor.

 

Sponsorudvalgsmedlem
Vi søger flere medlemmer til vores sponsorudvalg. Arbejdet består i at tage kontakt til potentielle sponsorer og sælge de sponsorater Them GF kan tilbyde. Sponsorudvalget holder ca. 6 møder om året.

Legat- og Fonde ansvarlig
Vi søger en person, der ønsker at bruge sine frivillige kræfter på at søge diverse fonde og legater til fordel for Them GF. Det kunne være hjælp til ansøgning om nyt udstyr til klubbens afdelinger, tilskud til diverse ture til klubbens medlemmer, inventar til klublokalet m.m.

Frit lejde til indlevereing af gamle nøgler

Igennem årene er der blevet udleveret mange nøgler til Them GF klublokalet og dermed også Themhallerne til trænere og ledere i Them GF.

 
Desværre bliver ikke alle nøgler leveret tilbage.

Derfor starter vi nu et frit lejde kampagne til indlevering af nøgler. Så hvis du ligger inde med en nøgle du ikke burde, så sørg for at levere den tilbage i Them GFs postkasse ved Themhallerne.

Støt lokalt... bliv sponsor i Them GF

Them GF kan tilbyde dig som sponsor en masse muligheder for eksponering i lokalsamfundet.
Se alle vores muligheder for dig som sponsor i vores materiale her eller klik på billedet herunder.

Er du interesseret i at høre mere om mulighederne så kontakt sponsorudvalget per e-mail på: sponsorthemgf@gmail.com

Årets Them GF'er 2017 &

nyt Æresmedlem

Årets Them GFer 2017: Ruth Pedersen.
Nyt Æresmedlem i Them GF: Bodil Bryndum

Ruth Pedersen vandt Årets Them GFer for sit store arbejde som både Træner og Leder i Idræt om Dagen. Hun står for gymnastikken og stavgang. 
Hjælper til med tæppe curling. Ligeledes har hun igennem årene cyklet hundredvis af kilometer og tusindvis af kroner ind til afdelingen til pengecykelløb. Ruth er et fantastisk forenings menneske, der altid er klar til at give en hjælpende hånd.

Bodil Bryndum blev Them GFs nyeste Æresmedlem. Hun har været medlem af Them GF I over 70 år. I sine unge dage, var hun en frygtet bagspiller på håndboldbanen. Hun startede Mor/Barn gymnastik op i Them. I 90erne var hun Formand for Petanque og var ligeledes med til at starte Kroket op i Them GF. I 1996 var hun med til at starte Idræt om Dagen og har siden dengang siddet i bestyrelsen. Bodil stopper sit store arbejde i Them GF ved udgangen af i år efter mere end 70 års virke.

Stort tillykke og tak til disse to fantastiske kvinder og deres store foreningshjerte.

Referat Generalforsamling 2018

Them GF afholdte tirsdag d. 30. januar generalforsamlingen. Referatet kan hentes her

Følg "Vi er Them GF" på Instagram

brug #vierthemgf og del dine Them GF oplevelser

Them GF Sponsorer

Them GF | Themhallerne, Frisholmvej 13, 8653 Them | E-mail: formandthemgf@gmail.com